Välkommen till Göta studentkårs medlemsportal

Bli medlem här

Bli medlem och betala medlemsavgiften här.

Om du redan är medlem kan du logga in här för att ändra dina uppgifter, betala avgifter eller skriva ut kvitto.


Om medlemskapet

Göta studentkår är en ideell organisation som bygger på medlemskap och ideellt engagemang. Därmed inte sagt att du måste engagera dig för att bli medlem.

Se det snarare så här: Genom att bli medlem i Göta studentkår ges du möjlighet att engagera dig om du så vill. Men den viktigaste anledningen att bli medlem är att du stärker vår legitimitet att driva studentfrågor och utöva studentinflytande på Göteborgs universitet. Ju fler vi är desto bättre kan vi arbeta med viktiga frågor om kvalitetssäkring, arbetsmiljö och studenters rätt att påverka sin utbildning.

Kårlegitimation
Mecenatkortet är din kårlegitimation. Som medlem får du Mecenatkortet med Göta studentkårs logotyp genom att ladda ned Mecenats app till din telefon. Den fungerar som kårleg och krävs om du vill använda Västtrafiks studentrabatt.

Göta studentkår

Studentpub och kårliv:
Göta studentkår erbjuder tillsammans med våra studentgrupper och kårföreningar mängder med aktiviteter under din utbildning, allt från pubar och sittningar till Spira - våra arbetsmarknadsmässor.