Kontakta oss

Göta studentkår

För uppdaterad information om hur du enklast når oss, se kontaktsidan på gotastudentkar.se/kontakt.

Göta studentkår
Studenternas hus
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
Telefon 031 708 4440.
Epost: exp@gota.gu.se.